Naše projekty

Modernizace webových stránek ČSOP KOSENKA ( 09/2023 - 04/2024 )

Weby jsou jeden z hlavních komunikačních kanálů našeho spolku ZO ČSOP KOSENKA. Původní webové stránky vznikly v devadesátých letech a bylo již technicky složité je udržovat při životě. Byly již pro současnou dobu zastaralé a neodpovídaly dnešním trendům a nesplňovaly požadavky, které jejich návštěvníci očekávají. Grafická úprava webu vede k přehlednější, efektivnímu  a vizuálně přitažlivější předávání informací. Tento krok přispěje k cílenému zjednodušení vyhledávání veškerých informací týkajících se naší rozmanité činnosti pro naše členy, příznivce, dobrovolníky a další zájemce z celé ČR.

 

aktuální dění, akce a výstupy     

Funkčnost a design: Nový web spolku Kosenka je moderní, přehledný a snadno ovladatelný i spravovatelný. Nabízí širokou škálu funkcí, které splňují potřeby spolku, a zároveň je vizuálně atraktivní a reprezentuje jeho brand.

Celková spokojenost: Z reakcí uživatelů je patrné, že jsou s novým webem spokojeni. Oceňují jeho funkčnost, design a snadné použití. Web se stal důležitým nástrojem pro komunikaci spolku s jeho členy a příznivci a pro propagaci jeho aktivit.

  • kontaktní osoba  -  Petr Kucka 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active
Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

ACF logo link

 

Rozvoj materiálně technické základny ZO ČSOP KOSENKA pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Cílem projektu je rozvoj materiálně technické základny ZO ČSOP KOSENKA pro mimoškolní aktivity
dětí a mládeže. Jedná se o technické zhodnocení stávající budovy, rekonstrukci a modernizaci objektu
zaměřené především na odstranění havarijního stavu, tzn. zvýšení kvality objektu a také o úpravy,
které zlepší energetickou náročnost objektu a do budoucna povedou k úspornějšímu hospodaření
této organizace.

Jedná se o:
- instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše stodoly
- výměna kotle
- efektivnější zdroj pro vytápění
- nový ohřívač teplé užitkové vody
- dodatečné zateplení SZ a SV stěny hlavního objektu
- přeskleni vnějších křídel kastlových oken (1NP, podkroví) a vstupních dveří v 1NP, 2NP na izolační
dvojskla
- osazení nových termostatických hlavic na stávající otopná tělesa v hlavním objektu
- výměna stávajícího osvětlení za úspornější zářivkové


Dále se řeší hospodaření s dešťovou vodou v celém areálu. Navrhuje se svedení dešťových vod z
objektů do nově navrhované retenční nádrže o objemu 11 m3. Tyto zachytávané vody budou
využívány pro údržbu zahrady v areálu. Do budoucna bude nádrž doplněna o čerpadlo, které bude
sloužit pro venkovní sprchu. Jako přístup do 2.NP hlavního objektu spolku slouží dřevěné venkovní
schodiště. To je v havarijním stavu. Je nutná jeho oprava – výměna starých nevyhovujících schodnic
za nové dubové a výměna zábradlí za nové dřevěné laťové. Stavební úpravy stávající hlavní budovy
zahrnují jeho dodatečné zateplení, kastlová okna a dveře přesklena na izolační dvojskla, zazdění
vnitřního otvoru. Navrhuje se výměna kotle, ohřívače TUV a osazení nových termostatických hlavic,
výměna stávajícího osvětlení za nové úspornější, oprava stávajícího venkovního schodiště v
havarijním stavu. Ve stávající stodole se nově vestaví místnost technická místnost pro fotovoltaiku a
na její střeše se navrhuje fotovoltaická elektrárna. Střecha stodoly bude doplněna o hromosvod. Dále
se v rámci projektu řeší svedení dešťových vod z objektů do nově navrhované samonosné retenční
nádrže o objemu 11 m3. Tyto zachytávané vody budou využívány pro údržbu zahrady v areálu. Do
budoucna bude nádrž doplněna o čerpadlo, které bude sloužit pro venkovní sprchu. Navrhuje se
přeložka vodovodního napojení z dřevěnice Kosenka do stávající hlavní budovy.

Celkové náklady jsou 2 128 565,87 Kč, z toho dotace činí 1 809 280,00 Kč, vlastní zdroje jsou ve výši
319 285,87 Kč. Termín realizace akce je stanovený do 31. 10. 2024
Dotaci ve výši 1 809 280,00 Kč poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
v rámci programu 133 720 - ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
DĚTÍ A MLÁDEŽE, id. č. EDS 133D721000014