Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

ZO ČSOP KOSENKA
Brumovská 11
766 01 Valašské Klobouky

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Na tomto webu evidujeme prostřednictvím formuláře přihlášky k individuálnímu nebo rodinnému členství tyto osobní údaje zájemců o členství v Českém svazu ochránců přírody: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefon, adresu, fotografie a další nepovinné údaje. Uživatelé webu před odesláním formuláře vyjadřují souhlas se zpracováním těchto údajů ČSOP KOSENKA (KOSENKA) jako správcem osobních údajů se sídlem Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky za účelem přihlášení se ke členství, vedení členské agendy dle Stanov ČSOP a dalšího informování o aktivitách Kosenky. Bez jejich souhlasu informace nelze přijmout a zpracovat.

Dále pomocí formuláře evidujeme váš email a jméno k odběru newsletteru za účelem informování o našich aktivitách. Tyto údaje uchováváme do odvolání vašeho souhlasu.

Cookies a vložený obsah z dalších webů

Kromě funkčních cookies nutných pro provoz a zabezpečení web používáme anonymizované statistiky přístupů, abychom mohli vyhodnotit provoz webu. Některé stránky webu mohou používat vložený obsah (například mapy, videa, obrázky, články atd.) Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem (včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku).

S kým sdílíme vaše údaje

Osobní údaje evidované na této stránce nejsou sdíleny s třetí osobou.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje členů jsou evidovány po dobu jejich členství a následně po dobu nezbytně nutnou dle zákonných požadavků.

Jaká máte práva?

Můžete požádat o odstranění nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, a to formou osobně podané žádosti. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Český svaz ochránců přírody KOSENKA dle ustanovení nařízení GDPR nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů.