Některé akce mají svůj více či méně předvídatelný termín obvykle to je

  • Výroční členská schůze spojená s brigádou v přírodě - březen
  • Kosení - první dva týdny v červenci
  • Otevřené dřevěnice - poslední sprnový víkend
  • Valašský mikulášský Jarmek - začátkem prosince kolem mikuláše
  • Vítání zimy a zalézání do chalupy - obvykle poslední sobota před vánocemi