Český svaz ochránců přírody 57/01 Základní organizace

Pozvánka na kosení

Milí členové ČSOP KOSENKA a příznivci Bílých Karpat 2024,

srdečně Vás zveme na právě probíhající 44. Tradiční kosení a školu ochrany přírody a krajiny 2024 v Bílých Potokách. Těšíme se na tradiční setkání členů, příznivců a přátel bělokarpatské přírody a krajiny.

Počasí přijímáme, klima utváříme :):)

Pozvánka

Mapka cesty do tábora

Výroční členská schůze za rok 2023

Milí členové,
zveme Vás na Výroční členskou schůzi ZO ČSOP KOSENKA za rok 2023. Po dobré zkušenosti z minulosti schůzi připravujeme na celý víkend 9.-10. března, tak abychom se sešli nejen na schůzi , ale také v přírodě. Našeho setkání tak účelně mohou využít všichni členové.
Letošní výroční schůze je po dvou letém funkčním období opět volební, o to důležitější je nedělní pracovní jednání.
Také můžete už dnes napsat návrhy na kandidáty do výboru ZO ČSOP KOSENKA. Návrh volebního řádu je také v příloze, budeme ho také schvalovat na výroční schůzi spolu s dalším programem.
Těšíme se na Vaši účast, prosím napište nám kdo se zúčastníte, ať vše můžeme optimálně připravit. Těšíme se na setkání s Vámi, se všemi. Přeji Vám pěkný již předjarní čas. Miroslav Janík

Ke stažení: Návrh volebního řádu

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA (ZO ČSOP KOSENKA) je dobročinným společenstvím členů a příznivců, které spojuje zájem o ochranu přírody a životního prostředí.

O KOSENCE

Kosení

Přiďte a přijeďte, gdo chcete pomoct.

O kosení

Jarmek

Valašský mikulášský jarmek je tradiční každoroční událost na které nás vždy potkáte.

Jarmek.cz

Pozemkový spolek KOSENKA usiluje o to, aby se za 50 let zvětšila rozloha přirozených lesů z dnešních 0,2 % na 5 % rozlohy lesů a za 100 let na 10 % celkové rozlohy lesů v Bílých Karpatech.

Zachraň les

Naše projekty podporují